“Velen kunnen een huis inrichten;

weinigen verstaan de kunst een thuis te maken.”